website logo

Bez presji sesji i ocen. Sprawdź się w oczach pracodawców.

To zbiór pytań, które zostały przygotowane przez najbardziej znaczące firmy IT wregionie łódzkim. Test ma weryfikować praktyczną wiedzę studentów bez względu na kierunek, wydział czy rok studiów. Pytania są analogiczne do tych, które można spotkać na rekrutacjach u potencjalnych pracodawców.
Dla wszystkich studentów, którzy mięliby ochotę sprawdzić swoją praktyczną wiedzę w zakresie informatycznym. Każdy student otrzyma certyfikat z wynikami, które będzie mógł zaprezentować podczas rekrutacji. Pracodawcy będą je uwzględniać jako atut kandydata, którzy będą mieli pozytywne wyniki.

Łódzki Test Informatyków jest inicjatywą Politechniki Łódzkiej i największych firm sektora ICT z regionu łódzkiego, przy współpracy z Uniwersytetem Łódzkim. Celem Testu jest zaznajomienie studentów z rzeczywistymi wymaganiami merytorycznymi jakie stawiają firmy kandydatom do pracy.

Kto może przystąpić do Testu?

W Teście mogą wziąć udział wszyscy studenci Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności – niezależnie od roku, kierunku czy trybu studiów – posiadający ważną legitymację studencką. Do udziału w nim zachęcamy szczególnie studentów kierunków informatycznych oraz tych, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową z informatyką.

Z udziału w Teście wyłączni są pracownicy Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności oraz pracownicy firm organizujących 9 edycję ŁTI.

Kiedy i gdzie odbywa się Test?

Test organizowany jest cyklicznie, raz do roku. IX Łódzki Test Informatyków odbędzie się w dniu 25.03.2020r. w salach komputerowych Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego.

Czy aby wziąć udział w Teście muszę się wcześniej zarejestrować?

Tak. Rejestracja odbywać się będzie poprzez stronę www.testIT.p.lodz.pl i rozpocznie się pod koniec lutego.

Ile razy mogę podejść do Testu?

Do Testu można przystępować kilkukrotnie w czasie studiów, jeden raz w każdej jego edycji.

Czy udział w Teście jest usprawiedliwieniem nieobecności na odbywających się w tym samym czasie zajęciach obowiązkowych?

Na czas testu ogłoszone zostaną godziny dziekańskie, więc nie trzeba martwić się o odbywające się w tym samym czasie zajęcia.

Jak wygląda Test?

Test przeprowadzany jest według następujących zasad: pula pytań do Testu została przygotowana przez firmy. Są to przykładowe pytania wykorzystywane w procesach rekrutacyjnych firm współtworzących test.

Każdy student odpowiada na kilkadziesiąt losowo wybranych przez system pytań, podzielonych na grupy tematyczne i o zróżnicowanym stopniu trudności.

Cały Test jest w języku angielskim.

Jakie obszary tematyczne obejmuje Test?

Test zawiera pytania z następujących obszarów tematycznych:

  • .NET
  • C++
  • JAVA
  • Linux
  • OOP
  • SQL
  • Testowanie

Co mogę zyskać przez udział w Teście?

Dla laureatów Testu (3 najlepsze wyniki) przewidziane są nagrody pieniężne

  • I miejsce – 5 000 zł
  • II miejsce – 3 000 zł
  • III miejsce – 2 000 zł

Każdy student, który weźmie udział w Teście otrzyma certyfikat potwierdzający uzyskane w nim wyniki. Dobre wyniki Testu mogą stanowić dodatkowy atut przy ubieganiu się o pracę w firmach współtworzących Test.

Test jest również narzędziem pozwalającym na sprawdzenie swoich sił w zderzeniu z pytaniami, jakie mogą się pojawić na prawdziwych testach rekrutacyjnych w firmach z branży ICT w regionie łódzkim.

Czy coś mi grozi jeśli nie zdam testu?

Nie. Test jest tylko formą samooceny. Ma na celu umożliwienie samym studentom sprawdzenia swojej wiedzy, w związku z tym nie można go nie zdać – można najwyżej osiągnąć lepszy lub gorszy wynik. Do wyników indywidualnych studentów będą mieli dostęp tylko oni sami oraz osoby administrujące systemem testowym. W związku z tym jego napisanie na niższym poziomie nie niesie ze sobą dla studenta żadnych negatywnych konsekwencji, natomiast dobrymi wynikami można pochwalić się potencjalnym pracodawcom.

Czy wyniki Testu wraz z danymi osobowymi są przekazywane firmom i wykładowcom mojej uczelni?

Nie. Dostęp do wyników i danych posiada jedynie Biuro Karier Politechniki Łódzkiej i wykorzystuje je jedynie do poinformowania zwycięzców danej edycji o zdobytej nagrodzie. Zarówno firmy jak i pracownicy uczelni nie mają dostępu ani do wyników Testu, ani do danych osobowych jego uczestników.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie: https://www.biurokarier.p.lodz.pl/strona,76/informacje_rodo.html