website logo

Bez presji sesji i ocen. Sprawdź się w oczach pracodawców.

To zbiór pytań, które zostały przygotowane przez najbardziej znaczące firmy IT w regionie łódzkim. Test ma weryfikować praktyczną wiedzę studentów bez względu na kierunek, wydział czy rok studiów. Pytania są analogiczne do tych, które można spotkać na rekrutacjach u potencjalnych pracodawców.
Dla wszystkich studentów, którzy mieliby ochotę sprawdzić swoją praktyczną wiedzę w zakresie informatycznym. Każdy student otrzyma certyfikat z wynikami, które będzie mógł zaprezentować podczas rekrutacji.

Najbliższy test

20 środa marca 2019

Rejestracja

Zapisy w dniach: 01.03.2019– 17.03.2019

W przypadku problemów z rejestracją/logowaniem zainteresowani proszeni są o stawienie się w Wydziałowym Laboratorium Komputerowym na wydziale EEIA gdzie będą rozwiązywane wszystkie problemy awaryjne.

Studenci, którzy do dnia 18.03.2019 do godz. 15.00 nie otrzymają maila z informacją dot. sali i godziny przystąpienia do testu proszeni są o kontakt z Biurem Karier PŁ (42 631 20 98; 42 631 27 39 e-mail biuro@biurokarier.p.lodz.pl). Studenci, którzy mimo rejestracji rezygnują z udziału w teście, proszeni są o zgłoszenie tego faktu do Biura Karier PŁ - pozwoli to przystąpić do testu innym studentom.

Tworzony przez

Test Informatyków został stworzony przez największych pracodawców IT w Łodzi. Ma na celu umożliwienie studentom sprawdzenia swojej wiedzy w kontekście przyszłych oczekiwań łódzkich firm. Pytania odpowiadają zakresowi umiejętności, jaki będzie wymagany w trakcie procesów rekrutacyjnych na stanowiska programistów oraz innych specjalistów.

Dlaczego warto wziąć udział w teście?


Pozwoli Ci zdiagnozować Twój obecny poziom wiedzy
Pozwoli Ci zrozumieć czego oczekują od Ciebie pracodawcy
Umożliwi Ci sprawdzenie, jakie obszary wiedzy wymagają poszerzenia przed prawdziwą rozmową kwalifikacyjną
Cykliczny udział w teście pozwoli Ci zweryfikować, czy poziom wymaganej przez pracodawców wiedzy rośnie z roku na rok